วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

กำเนิดโลก

ตำนานกำเนิดโลก

ทางวิชาดาราศาสตร์

นักดาราศาสตร์สันนิษฐานว่า  โลกของเราและเพื่อน ๆ ดาวเคราะห์อีก 8 ดวง  เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มฝุ่นและแก๊สขนาดใหญ่ที่หมุนวนรอบกันเองอยู่ในอาวกาศ  ที่เรียกว่า เนบิวลา  ด้วยแรงดึงดูดระหว่างมวลสารด้วยกัน  จึงทำให้ส่วนใหญ่ถูกดึงเข้าสู่ศูนย์กลาง   คล้ายการหมุนหรือกวนน้ำในอ่าง    นานเข้าจะทำให้ฝุ่นละอองมารวมกันตรงกลาง  และจุดตรงกลางนั้นจะกลายเป็นดวงอาทิตย์  ฝุ่นละอองแก๊สที่เหลือจะแยกเป็นดาวเคราะห์ทั้ง  9  ดวง  รวมทั้งโลกมนุษย์เอง  มันรวมตัวกันด้วยแรงดึงดูดอันมหาศาล  เมื่อประมาณ  4,600  ล้านปีมาแล้ว  และทั้งหมดยังหมุนเวียนกันอยู่เป็นวงโคจรอยู่เหมือนเดิมเป็นระบบสุริยะจักรวาลในปัจจุบัน
ตำนานไทย

ตำนานเกี่ยวกับกำเนิดโลกของชาติไทยจะแทรกปะปนทั่วไปในเรื่องพระพุทธประวัติ    ความเป็นมาของคนไทยและเรื่องราวเกี่ยวกับโลกจะเรียบเรียงเป็นตำนานการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าขณะยังทรงเป็นพระโพธิสัตว์อยู่   ที่พระองค์ท่านต่างลงมาบำเพ็ญเพียรสะสมบารมีเพื่อให้ครบทั้ง 30 ทัศ   บรรพบุรุษชาวสุวรรณภูมิทั้งหมดได้เล่าเรื่องราวและสืบสานกันมาจนถึงปัจจุบัน   เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างยุค ต่างสมัยกันแต่ทั้งหมดอยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ    คนโบราณมักจะบันทึกเรื่องราวเป็นโครง กาพย์ กลอน  และมักนำมาร้องรำบนเวทีในโอกาศพิเศษ เช่นเทศกาลสำคัญทางศาสนา   นอกนั้นจะใช้เป็นหลักสูตรในการเยนของนักบวชในพระพุทธศาสนากับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่   กษัตริย์และพวกขุนนางเท่านั้นตัวอย่างเช่น หนังสือพระเจ้า 500 ชาติเป็นต้น   เรื่องราวทั้งหมดคือการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะต้องทนทุกข์ทรมานเช่นไร  ส่วนสถานที่เป็นชื่อเมืองต่าง ๆ ก็คือเมืองโบราณต่าง ๆ ที่เหลือแต่เพียงซากปรักหักพังที่มีอยู่กลาดเกลื่อนทั่วไปทั้งภูมิภาค  ซึ่งบางแห่งยังมีให้เห็นบ้างเล็กน้อย

ดังนั้นประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของชนชาติไทยกับประวัติพระพุทธศาสนาจึงแยกกันไม่ออก   ไม่ชัดแจ้งในศาสนาพุทธก็ไม่รู้จักคนไทยดี

ในตำนานของไทยอธิบายไว้ว่า  โลกของมนุษย์นี้เดิมก็มีอยู่นานแล้วและเคยได้แตกสลายไปพร้อม ๆ กันทั้งหมด  แล้วก็เกิดขึ้นมาอีกนับครั้งไม่ถ้วน  จึงมีภาษาที่ใช้เรียกคำว่านับไม่ถ้วนหรือนับไม่ได้ว่า อสงขัย  การแตกกันไปทุกครั้งทั้งหมดของระบบสุริยะก็จะกลายเป็นกลุ่มละอองฝุ่นแก๊สสีขาวเงินใหญ่มหึมาลอยเวิ้งว้างหมุนวนรอบกันเองในอาวกาศ  (หรือ เนบิวลานั่นเอง)  จะนานสักเท่าใดไม่สามารถประมาณได้  ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งมีระบบและกฎเกณฑ์ของมัน  การอุบัติของโลกพร้อม ๆ กับดวงอาทิตย์และบรรดาดาวเคราะห์ทั้ง  8  ดวง  ในระบบเริ่มแรกเดิมที่จะเป็นผืนน้ำก่อนที่จะมีผืนดิน     และเนิ่นนานอีกเท่าใดไม่รู้ถึงจะเย็นพอที่บรรดาสรรพชีวิตจะมาเกิดอาศัยได้ 

สรุปว่ากำเนิดโลกตามตำนานไทยดั้งเดิมโบราณกับนักวิทยาศาสตร์ทุกแขนงมีความเห็นที่สอดรับกัน   แตกต่างกันในรายละเอียดที่พิสูจน์ไม่ได้เท่านั้น        การมีข้อสันนิษฐานใหม่ ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากมีอุปกรณ์สิ่งประดิษฐ์  ที่เป็นวิวัฒนาการของเทคโนโลยีแม้จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าใด  ยิ่งจะเป็นการยืนยันความถูกต้องของตำนานไทย และกำลังหักล้างข้อสมมุติฐานเดิมๆของนักวิทยาศาสตร์รุ่นแรก ๆ เสียมากกว่า

อัคคัญญสูตร  ทีฆนิกาย  ปาฎิกวัคค  สุตตันตปิฎก  เล่ม  11/87-107

กำเนิดสรรพชีวิต

มิคสัญญี


3.ยุคมิคสัญญีผู้รู้ยิ่งเมื่อเห็นยิ่งเข้าใจก็ยังเป็นผู้รู้ต่อไปต่างกับผู้ไม่รู้ยิ่งเมื่อเห็นยิ่งไม่เข้าใจก็จะยังเป็นผู้ไม่รู้อยู่นี่คือข้อเท็จจริงประการหนึ่งที่ทำให้สังคมโลกพัฒนา เป็นคู่ความขัดแย้งที่เป็นอยู่เช่นเดียวกับมีผู้ชายต้องมีผู้หญิง

แม้สังคมจะก้าวทันยุคศิวิไลย์แล้วก็ตาม  มีความเป็นเอกภาพในด้านความเชื่อเรื่องศีลธรรมและจิตวิญญาณตรงกัน แต่ก็เป็นเพียงกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาทในการนำพามวลมนุษย์ในระบอบธรรมธิปไตยช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ผู้คนบนโลกได้ดื่มด่ำความสะดวกสบาย สมบูรณ์พูนสุขกันถ้วนหน้าตามสถานะของตนเอง เป็นอานิสงฆ์ผลบุญที่เคยได้ร่วมสร้างกับเหล่าผู้มีบุญทั้งหลายที่แห่กันมาเกิดเพื่อสร้างสมบารีของพวกเขา และในเวลาเดียวกันพวกที่พึ่งจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ชาติแรกก็เพิ่มพูนพัฒนาความไม่รู้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่นเดียวกัน

ความสะดวกสบายจากวิทยาการเทคโนโลยีขั้นสูงล้ำที่มนุษย์ได้คิดค้นต่อยอดประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อทำงานแทนมนุษย์ กลับกลายเป็นโทษในเวลาต่อมาเช่นเดียวกัน มนุษย์จะค่อยห่างเหินจากธรรมชาติ      ไม่รู้จักแม้จนกระทั่งตัวเอง ไม่รู้จักดินโคลน   ต้นไม้และสัตว์ร่วมโลกพันธุ์อื่น ๆ    พวกเขาค่อย ๆ สูญพันธุ์ไปเพราะปรับตัวไม่ได้กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง    มนุษย์เองจะฉลาดขึ้นในทางวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่สลับซับซ้อนสามารถค้นหาคำตอบแม้โจทย์ที่มีตัวเลขหลายชั้นได้อย่างรวดเร็ว      แต่ด้านสังคมกลับไม่รู้เรื่องเลยแม้แต่นิดเดียว อวัยวะหรือชิ้นส่วนของร่างกายส่วนที่ไม่ได้ใช้จะเริ่มหดหายไป  ตัวอย่างเช่นฟันอาจจะเหลือไม่กี่ซี่เพราะอาหารที่รับประทาน มีคุณค่าให้ประโยชน์ต่อร่างกายครบอาจจะบรรจุเป็นเพียงแคปซูนหรือเป็นห่อเล็ก ๆ เท่าถุงชาชงสำเร็จ    ซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ฟันเคี้ยว  มนุษย์รุ่นต่อ ๆ มาฟันซี่ไม่ได้ใช้จะไม่งอกมาอีกเพราะไม่มีความจำเป็น   ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จะแก้ปัญหาปลายเหตุได้ทุกอย่าง    จนกระทั่งคุณค่าของมนุษย์เท่าเทียมกับสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง  คำว่ามนุษยธรรมและศีลธรรมก็จะเริ่มเลือนลางหายไปกับสภาพแวดล้อมของสังคมเทคโนโลยี  ธรรมไม่เป็นอำนาจอีกต่อไป  ความจำเป็นเพื่อความอยู่รอดสำคัญลำดับแรก  ผู้มีอำนาจคือผู้ที่ถูกต้องและเป็นผู้ชนะจะกลับมามีบทบาทอีกครั้ง  การต่อสู้กันครั้งสุดท้ายด้วยสมรรถนะจากสิ่งประดิษฐ์ของพวกเขาจะทำลายกันเองแทบจะหมดเผ่าพันธุ์  แต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงมีมนุษย์อยู่กลุ่มหนึ่งมองเห็นหายนะอยู่เบื้องหน้าได้ตระเตรียมหาทางรอด จะพากันหลบหนีเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง  ในขณะที่มนุษย์ทั้งหลายเริ่มต้นแย่งชิงอำนาจกันเพื่อยึดครองทรัพยากรเหลือน้อยเต็มที  และไม่สามารถประนีประนอมกันได้อีก เวลานั้นเองก็สิ้นสุดยุคศิวิไลย์เข้าสู่ยุคมิคสัญญี 

ในปีพ.ศ. 5000  หรืออีก 2450 ปี    สังคมโลกตกอยู่ในยุคมิคสัญญี      พฤติกรรมของมนุษย์ไม่แตกต่างกับนิสัยดิบ ๆ ของสัตว์เท่าใดนัก    พวกเขาที่เหลือรอดตายจากสงคราม  และสภาวะต่อเนื่องเช่นอดอาหาร  น้ำ  และโรคระบาดเป็นต้น   ต้องกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเริ่มต้นไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวก    วิทยาการเทคโนโลยีล้วนถูกทำลายไปหมดพร้อม ๆ กับมนุษย์ผู้รู้สร้าง  และจะไม่กลับลงมาริเริ่มอีกในกาลยุคหลังจากนี้

ศิวิไลย์ตอนปลาย


2.ศิวิไลย์ยุคปลายความเจริญด้านเทคโนโลยีของมนุษย์โลก ณ.เวลานี้      พัฒนาการอยู่ระหว่างกลางและยังสามารถพัฒนาไปได้อีกเท่ากับระยะเวลาที่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันจึงจะสิ้นสุดพัฒนาต่อไปไม่ได้      จะถดถอยล่มสลายลงไปเรื่อย ๆ จนเข้าสู่ยุคมิคสัญญี

ณ.ปัจจุบันี้สังคมโลกกำลังปรับตัวทางด้านความคิด เป็นเวลาทบทวนและสรุปบทเรียนที่ผ่านมา  จะเป็นการผ่องถ่ายกลุ่มผู้นำเป็นคนรุ่นใหม่   เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดของโลกอีกครั้งซึ่งจะนำไปสู่ความเป็นศิวิไลย์อีก ระดับขั้นหนึ่ง    ที่มีการพัฒนาการสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ความพยายามขัดขวางมิให้ผู้นำกลุ่มใหม่ขึ้นมามีบทบาทของกลุ่มอำนาจเก่า จะกินเวลาอยู่ไม่เกิน 5 ปี  เท่า ๆ กับสงครามครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างโลกตะวันตกกับกลุ่มลัทธิคลั่งศาสนาหัวรุนแรงชาวอิสลาม    กลุ่มคนรุ่นใหม่จะนำระบบธรรมาธิปไตยมาปกครองโลก เป็นกลุ่มคนที่มองเห็นโทษของเทคโนโลยี เห็นคุณประโยชน์ของศาสนา และเข้าใจโลกของจิตวิญญาณ พวกเขาจะฟื้นฟูศีลธรรมควบคู่กับพัฒนาวัตถุไปอย่างคู่ขนาน และมีความพยายามอนุรักษ์ธรรมแวดล้อมถนอมทรัพยากรของโลกให้มีใช้อย่างยาวนานที่สุดมากเป็นพิเศษ

ศูนย์กลางการนำจะเปลี่ยนกลับไปอยู่แถบดินแดนของทวีปเอเซียเป็นเมืองที่มีพื้นที่ลึกเหนือขึ้นไป แผ่นดินใหญ่ไม่อยู่แต่เพียงตามชายฝั่งทะเลมหาสมุทรเหมือนเดิม      สามารถสร้างระบบการบริหารขึ้นมาได้ใหม่ เพราะที่เดิมมีระบบโครงสร้างที่ใช้พลังงานมากเกินไปและถูกทำลายไปหมดระหว่างสงคราม     ไม่สามารถจะรื้นฟื้นสร้างขึ้นมาได้อีกเพราะเศรษฐกิจล่มสลายจากสงครามที่ศัตรูมุ่งทำลายเฉพาะที่เป็นศูนย์กลางธุรกิจแหล่งผลประโยชน์โดยตรงเท่านั้น

ประเทศที่มีดินแดนอยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางของความขัดแย้งกลับเจริญมั่งคั่งขึ้นมาแทน      ถึงแม้เศรษฐกิจโดยรวมทั่วโลกจะตกต่ำอย่างรุนแรงก็ตาม      ประเทศนี้จะร่ำรวยจากการปล่อยเงินให้กู้     แก่เหล่าบรรดาประเทศที่เคยเป็นคู่แข่งทางการค้านำไปฟื้นฟูประเทศในทุก ๆ ด้านสร้างชาติขึ้นมาใหม่หลังจากสงครามสิ้นสุดลง      แต่มหาอำนาจใหม่ของโลกนี้จะพัฒนาก้าวหน้าแต่ด้านวัตถุอย่างเดียว      กลับไม่สนับสนุนกิจกรรมของสถาบันศาสนาเพราะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทำให้เกิดสงคราม      ดั่งตัวอย่างที่พึ่งจะยุติลงไปไม่นาน

ส่วนประเทศที่เป็นกลางส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธองค์กรทางศาสนาจะมีบทบาทเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกได้กว้างไกล      อย่างไม่มีอุปสรรคขัดขวางอีกต่อไป    ประกาศศาสนาพุทธเป็นสากลแก่ทุกประเทศ      ทุกคนเพียงมีพื้นฐานมั่นคงด้านศีลธรรม      อันเป็นหลักธรรมเบื้องต้นที่เหมือนกันทุกศาสนาก็สามารถเข้าใจธรรมอันละเอียดของพระพุทธเจ้าได้เท่าเทียมกันหมด    เพราะทุกคนได้ผ่านประสบการณ์เห็นผลลัพธ์ของการยึดมั่นเปลือกนอกของศาสนาจนเกิดหายนะ  ฉิบหายกันไปทั้งสองฝ่าย    จึงทำให้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ง่ายขึ้น ดังนั้นกลุ่มประเทศเหล่านี้จะพัฒนาประเทศอย่างเรียบง่ายพลิกฟื้นปฐพีเป็นสีเขียว    เปลี่ยนโครงสร้างสังคม   ทำให้สังคมน่าอยู่  ประชาชนสามารถมีความสุขได้มากกว่าสังคมเก่ามาก
และทั้งสองฝ่ายจะเป็นคู่ขัดแย้งกันที่สำคัญในระดับต่อไป    ระหว่างกลุ่มประเทศที่มีประชาชนนั่นคือศาสนากับมหาอำนาจไร้ศาสนา    ผลของสงครามจะทำลายความศิวิไลย์ของมวลมนุษย์ที่สร้างมาสูญสลายไปหมดหมดสิ้น

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2554

มาทำแหนมเห็ด กันเถอะ

วิธีทำแหนมเห็ด ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป การแปรรูปเห็ดช่วยแก้ไขกรณีมีปัญหาขายเห็ดสดไม่หมด ซึ่งก็ทำได้หลายเมนู อาทิ ไส้อั่วเห็ด แหนมเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดโคนลวกจิ้ม และปลาหมึกบกเก็บตกจากการเยี่ยมชมเกษตรกรรุ่นใหม่กับ สกว. ที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ขากลับได้พบกับ วิธีทำแหนมเห็ด ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป นานาชนิด อาทิ ไส้อั่วเห็ด แหนมเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดโคนลวกจิ้ม ปลาหมึกบก ฯลฯ ที่เขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม จึงได้ขอสัมภาษณ์สูตรเมนูเห็ดมาฝากกันใน “ช่องทางทำกิน” วันนี้…ปรเมศร์ สิทธิวงศ์ เจ้าของเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม เล่าว่า ฟาร์มแห่งนี้เปิดขึ้นมาเพื่อทำการเกษตรใน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยโรงเรือนเพาะเห็ดนั้น มีเพื่อนซึ่งเป็นสถาปนิกเป็นผู้ช่วยออกแบบให้เพื่อเพาะเห็ดอากาศเย็นในโรง เรือนระบบปิด ซึ่งนอกจากการขายเห็ดสดแล้ว ยังได้คิด วิธีทำแหนมเห็ด ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป ต่าง ๆการแปรรูปเห็ด วิธีทำแหนมเห็ด ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป ช่วยแก้ไขกรณีมีปัญหาขายเห็ดสดไม่หมด ซึ่งก็ทำได้หลายเมนู อาทิ ไส้อั่วเห็ด แหนมเห็ดโคนญี่ปุ่น เห็ดโคนลวกจิ้ม และปลาหมึกบก โดยเจ้าของสูตรไส้อั่วเห็ด และแหนมเห็ดโคนญี่ปุ่น คือ คุณแม่มาลี ศตพรพิสิทธิ์ แม่ของหุ้นส่วนคนหนึ่ง ส่วนอีก 2 เมนูหลังเป็นคำแนะนำของลูกค้า ขณะที่น้ำจิ้มซีฟู้ดเป็นสูตรของคุณแม่มาลี และญาติอีกคนหนึ่งช่วยกันทำขึ้นมาสำหรับไส้อั่วเห็ด และแหนมเห็ดโคนญี่ปุ่นนั้น คุณแม่มาลีเล่าว่า อาหารทั้งสองชนิดนี้ตนทำเป็นอยู่แล้ว เพราะเมื่อก่อนคุณยายทำ เมื่อลูกชายไปหุ้นเปิดฟาร์มเห็ดร่วมกับเพื่อน และจะทำเห็ดแปรรูปขาย ตนจึงรับอาสาช่วยทำส่งไปให้ขายอุปกรณ์ในการทำ วิธีทำแหนมเห็ด ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป ก็เป็นอุปกรณ์ทำครัวทั่ว ๆ ไป แต่จะเพิ่มในส่วนของเครื่องปั่นด้วยวิธีทำ วิธีทำแหนมเห็ด ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูปวิธีทำแหนมเห็ด ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป ตามสูตรก็เตรียมหมูบด 10 กก. ส่วนเครื่องเทศก็เตรียม ตะไคร้ 5 กก. ซอยให้ละเอียด, ใบมะกรูดซอย 1.5 กก., หอมแดงซอย 1 กก. และกระเทียมสับ 1 กก. ในส่วนของเห็ดนั้น เตรียมเห็ดหูหนูดำสด 2 กก., เห็ดนางฟ้า 2 กก. และเห็ดโคนญี่ปุ่น 2 กก. ซึ่งเห็ดดังกล่าวนำไปปั่นให้ละเอียดนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกรวมกัน แล้วยัดใส่ไส้หมูซึ่งมีขายแบบสำเร็จรูป เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อย โดยไส้หมู 1 มัด จะมีความยาว 100 เมตร ทำไส้อั่วได้ 20 กก. ขายในราคา กก.ละ 400 บาทวิธีทำ “แหนมเห็ดโคนญี่ปุ่น” ตามสูตรให้เตรียมหุงข้าวสวย 1 กระป๋อง, กระเทียมบดละเอียด 1 กก., เกลือ 2 ถุงเล็ก และใช้เห็ดโคนญี่ปุ่นนึ่ง 20 กก. โดยนำส่วนผสมทั้งหมดมาคลุกเคล้ารวมกัน แล้วบรรจุใส่ถุง ถุงละ 50 กรัม แล้วรวมเป็นแพ็ก โดย 1 แพ็กมีแหนม 4 ถุง ขายในราคาแพ็กละ 100 บาทต่อด้วยเรื่องของเห็ดเป๋าฮื้อย่าง หรือปลาหมึกบก และเห็ดโคนญี่ปุ่นลวกจิ้ม ปรเมศร์ เล่าว่า เกิดจากคำแนะนำของลูกค้า และตนจึงใช้เป็นไอเดียในการทำเป็นอาหารทานเล่นขาย โดยเมนูทั้งสองอย่างนี้ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดวิธีทำก็ไม่ยาก คือ “เห็ดเป๋าฮื้อย่าง หรือปลาหมึกบก” ก็เพียงนำเห็ดเป๋าฮื้อสดไปย่างให้สุก ส่วน “เห็ดโคนญี่ปุ่นลวกจิ้ม” คือนำเห็ดโคนญี่ปุ่นไปลวกน้ำร้อนให้สุกสองเมนูหลังนี้ สำคัญคือ “น้ำจิ้มซีฟู้ด” ที่รสต้องเด็ด โดยคุณแม่มาลีเล่าว่า การทำนั้นตามสูตรจะใช้ส่วนผสมของพริกขี้หนูสวนบดละเอียด 500 กรัม, กระเทียมบดละเอียด 500 กรัม ปรุงรสด้วยน้ำตาลทราย, น้ำปลา และเกลือป่นตามชอบ ทั้งนี้ ปลาหมึกบก และเห็ดโคนลวกจิ้มนี้ ขายในราคาจานละ 70 บาทเขาใหญ่ พาโนราม่า ฟาร์ม อยู่ที่เลขที่ 297 หมู่ 6 ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เปิดทุกวัน วันธรรมดาตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. และเวลา 09.00-18.00 น. ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งใครต้องการติดต่อ ปรเมศร์ สิทธิวงศ์ ติดต่อได้ที่ โทร.08-1398-7784 และ 0-4475-6234 ทั้งนี้ “ผลิตภัณฑ์เห็ดแปรรูป” นั้น หากมีเมนูเด็ด ๆ รสชาติเด็ด ๆ ก็สามารถทำรายได้เด็ด ๆ เป็นอีกหนึ่ง “ช่องทางทำกิน” ที่ดีได้!!.สุภารัตน์ ยอดศิริวิชัยกุลที่มา:เดลินิวส์

วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554

บอกบุญ สร้างพิมพ์พระ

บุญที่=ได้สร้างพระจำนวนมาก!!น้ำยาสร้างแม่พิมพ์หล่อพระ2000ลิตรๆละ65บาทได้บุญร่วมทุกองค์
function ebBannerFlash_0_5142980191309241_DoFSCommand(command,args){ebScriptWin0_5142980191309241.gEbBanners[0].displayUnit.handleFSCommand(command,args,"ebBannerFlash_0_5142980191309241");}
ebBannerFlash_0_5142980191309241_DoFSCommand(command,args);
function ebIsFlashExtInterfaceExist(){return true;}
บุญส่งท้ายปี 2554
พลิกชะตารอดชีวิตก้าวข้ามปี 2555
ไปด้วยกันในวันที่ 31 พฤษภาคม
2554บุญยกกำลัง!!!หล่อกี่องค์ได้เท่านั้นบุญที่สร้างเพียง 1
ครั้งได้เท่ากับได้สร้างพระพุทธรูปจำนวนมากถวายเป็นอานิสงส์แด่พญาศรีสุทโธนาคราชเจ้าผู้รับอาสาสืบทอดพระพุทธศาสนาตราบจนหมดยุคพระศรีอริยเมตตรัยขอร่วมบุญกับพระองค์และเหล่าพญานาคผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาทุกพระองค์คะสาธุ...ตอนนี้ทางวัดกำลังสร้างแม่พิมพ์ต้องการน้ำยาเพื่อหล่อแม่พิมพ์พระพุทธรูป(พระพุทธนาคาบดีศรีสุทโธ)หน้าตัก
4 เมตร จำนวน 2000 ลิตรๆละ 65 บาท
1.น้ำยาจำนวน 2000 ลิตรๆละ 65 บาทหรือถังละ 200 ลิตร จำนวน 13 ถังๆละ 13,000 บาท2.สารเคมีตัวทำปฏิกิริยา 3 ขวดๆละ 800 บาท3.ใยหินจำนวน 15 กระสอบๆละ 600 บาท4.น้ำยาเร่งแข็ง
7 ลิตรๆละ 1200 บาท
การร่วมบุญสามารถโอนปัจจัยร่วมบุญเข้าบุญชีเจ้าอาวาสตามรายละเอียดด้านล่าง
ชื่อบัญชี:พระชยางกูร โชติช่วง ธนาคาร:ไทยพาณิชย์
สาขา:อุบลราชธานี
เลขที่บัญชี:530-275-5424 บัญชีประเภท:ออมทรัพย์***Swift
Code***สำหรับโอนเงินจากต่างประเทศ = SICOTHBKBank Address = 364 Upparat Road, Nai Muang, Amphoe Muang, Ubon Ratchathani,
Thailand
34000(ข้อมูลหลวงพ่ออ้างอิงจากสำนักงานวัฒนธรรมจ.อุบลราชธานีคลิ๊กเลยคะ
)*รับใบอนุโมทนาบัตร ร่วมบุญตั้งแต่ 1,000
บาทขึ้นไปสามารถขอรับใบอนุโมทนาบัตรการรับใบอนุโมทนาบัตร:
ร่วมบุญตั้งแต่ 1000 บาทขึ้นไป สามารถรับใบอนุโมทนาบัตรโดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อม แสกนหลักฐานการโอนเงิน ส่งมายัง
e-mail : watnonjahom@gmail.com


ก่อนหน้านี้เราได้บอกบุญสร้างแม่พิมพ์พระพุทธรูปพระพุทธนาคาบดีศรีสุทโธไปโดยมีญาติโยมร่วมเป็นเจ้าภาพเข้ามาส่วนนึงแต่ยังขาดปัจจัยจำนวนอีกมากเพื่อสร้างแม่พิมพ์พระให้เสร็จสิ้นจึงเรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพน้ำยาสร้างแม่พิมพ์พระหน้าตัก
4 เมตรให้สำเร็จไปด้วยกันสาธุ...
นำภาพการสร้างทาน้ำยาเพื่อลอกแม่พิมพ์พระพุทธรูปพระพุทธนาคาบดีศรีสุทโธหน้าตัก 4
เมตรมาให้ได้ร่วมอนุโมทนาและร่วมบุญกันสดๆๆๆตรงจากวัดป่าโนนจ่าหอม
จ.อุบลราชธานีคะ

บอกบุญ เสาไฟฟ้าเข้าวัด

บุญแสงสว่าง!!!ให้สงฆ์และนักปฏิบัติมีไฟใช้ถวายเสาไฟฟ้าสถานปฏิบัติธรรม77ต้นๆละ5000บาท
บุญแสงสว่างนำทางชีวิต!!!รอดพ้นภัยพิบัติปี 2555เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าปีใหม่ซื้อเสาไฟฟ้า 90
ต้นถวายวัด(ต้นละ 5000
บาท)ในวันปีใหม่ที่ 1 มกราคม 2555การร่วมบุญสามารโอนผ่านเอทีเอ็มหรือธนาคารเข้าบัญชีเจ้าอาวาสตามรายละเอียดด้านล่างบัญชีธนาคาร: กรุงไทย
ชื่อบัญชี: พระชยางกูร
โชติช่วงเลขที่บัญชี: 313-048-6607 สาขา:
อุบลราชธานี ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์
Account Name: Pra Chayangkool
Chotchuang, Account Number: 313-048-6607KRUNG THAI
BANK PCL,UBON RATCHATHANI BRANCH Address: 633 Moo 18, Chayangkul Rd.,
Nai Mueang, Mueang Ubon Ratchathani, Ubon Ratchathani 34000
,THAILANDSWIFT Code
สำหรับโอนเงินจากต่างประเทศ :
KRTHTHBKเจ้าภาพเสาไฟฟ้าต้นละ 5000
บาท(หรือเจ้าภาพเสาไฟฟ้าเมตรละ 850 บาท)หรือร่วมบุญตามศรัทธาสถานปฏิบัติธรรมองค์ปฐม
วัดป่าโนนจ่าหอม 13 หมู่ 13 หมู่บ้านโพนเมือง ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.
อุบลราชธานี34000 โทร
080-167-5445 e-mail : watnonjahom@gmail.comประธานฝ่ายฆารวาส (คุณเก๋ณัฐา) ตั้งแต่หกโมงเย็น-สี่ทุ่ม :
080-772-1000 เจ้าภาพเสาไฟฟ้า 1
ต้นสามารถเลือกรับเพชรพญานาคหรือเหล็กไหลศักดิ์สิทธิ์
หรือใบอนุโมทนาได้อย่างใดอย่างหนึ่งคะ 1 องค์ รักษาชีวิตรอดพ้นภัยพิบัติปี2555
รับไปเถอะคะรับไปปีนำไว้รักษาตนหากเกิดภัยพิบัติในปี 2555
กายสิทธิ์นี้จะรักษาชีวิตผู้ครอบครองไว้ได้แต่ต้องไม่เกินกรรม
ติดต่อรับกายสิทธิ์หรือใบอนุโมทนาได้ที่ nattha999@gmail.comเพชรพญานาคอ้างอิงรูปตามกระทู้ด้านล่างคลิ๊ก!!!เลยคะhttp://board.palungjit.com/f105/ท
รูปขนาดเล็ก