สร้างบ้านจากดิน

หนังสือบ้านดิน PDFพิมพ์ส่งเมล
เขียนโดย Administrator
 จากดินสู่บ้าน สร้างบ้านด้วยดิน
ธนา อุทัยภัตรากูร และทีมงานบ้านดินอาศรมวงศ์สนิท : เขียน
พิมพ์ครั้งที่ ๘ ขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ ๑๕๘ หน้า ราคาปก : ๒๐๐ บาท

บ้านดินอาจจะไม่ใช่ คำตอบที่สมบูรณ์ทางกายภาพของสามัญชนคนเมืองซึ่งมีวิถีอันซับซ้อนในปัจจุบัน หากแต่โครงการบ้านดินได้จุดประกายความ ตระหนักรู้ เล็กๆ ขึ้นในใจของผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการ สร้างสรรค์บ้านดิน
บ้านดิน อาจจะไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ทางกายภาพของสามัญชนคนเมืองซึ่งมีวิถีอันซับซ้อนในปัจจุบัน หากแต่โครงการบ้านดินได้จุดประกายความ ตระหนักรู้ เล็กๆ ขึ้นในใจของผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการ สร้างสรรค์บ้านดิน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเสาะแสวงหาอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องการสร้างบ้าน ด้วยภูมิปัญญา และภูมิธรรมของการสร้างบ้านดิน จึงน่าจะเป็นความคิดนำร่องให้เราแต่ละคนและชุมชนของเรา คืนกลับรอยทางของความเรียบง่าย อ่อนน้อม ถ่อมตนต่อธรรมชาติในเงื่อนไขของแต่ละบ้านเรือน แต่ละท้องถิ่นที่ต้องร่วมมือกันสรรค์สร้างบ้านและชุมชน...
วิธีสั่งซื้อ1. คลิ กเพื่อดาวน์โหลดใบสั่งซื้อสินค้า (Acobat Reader) (Excel)ส่ง ใบสั่งซื้อสินค้าพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ อาศรมวงศ์สนิท ตู้ ปณ.1 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 หรือ โทรสาร 037-333184end_of_the_skype_highlightingend_of_the_skype_highlightingหรือ อีเมล info@wongsanit-ashram.org
(หนังสือเล่มละ 200 บาท รวมค่าจัดส่ง)

2. ชำระเงินค่าสินค้าโดย
- ธนาณัติในนาม น.ส. สุภาภรณ์ ผลาพฤกษ์ สั่งจ่ายปณ.องครักษ์
- เช็ค สั่งจ่าย มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
- โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเจริญนคร บัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี 024-261861-9
3. ส่งหลักฐานการโอนเงินโดย
- ส่งจดหมายมาที่ อาศรม วงศ์สนิท ตู้ ปณ.1 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
- หรือ สแกนหรือถ่ายรูปสลิปการโอนเงิน แล้วส่งแฟ็กมาที่ 037-333184 037-333184end_of_the_skype_highlightingend_of_the_skype_highlighting
- หรือ สแกนหรือถ่ายรูปสลิปการโอนเงิน แล้วส่ง e-mail มาที่ info@wongsanit-ashram.org(037)333-184084-3500946

สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมอาศรม วงศ์สนิท ตู้ ปณ.1 อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
ฝ่ายสำนักงาน หรือ 037-332296end_of_the_skype_highlighting ถึง 7 หรือ 084-3500946 โทรสาร
037-333184end_of_the_skype_highlightingend_of_the_skype_highlighting
อี เมล info@wongsanit-ashram.org
เว็บ ไซด์ www.baandin.org หรือ www.semsikkha.org
http://www.baandinthai.com/
http://www.baandinthai.com/index.php?option=com_poll&id=14:2010-04-20-17-12-54
 
.............................................................................................................
แบบบ้านประหยัดๆ

ไม่มีความคิดเห็น: